Productes

Plaques fita alumini contra forma


MATERIAL: Fita d’alumini de 3mm lacada amb polièster a 180 º Contra fita d’alumini 3mm adaptada a mida del suport lacada amb polièster curat a 180º

IMPRESSIÓ:
A- Impressió digital sobre vinil de llarga durada i protecció laminada als rajos UV i anti-graffit 
B- Impressió directe i vernís de protecció curat a 180º 
C- Impressió digital sobre vinil reflectant EG i protecció laminada als rajos UV i anti-graffit

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

SUPORTS: (es referencia a part) Suport de fusta tractada amb autoclau nivell 4 amb sals hidrosolubles Certificat de tala controlada FSC.

COLOR ACABAT: Gràfica: segons disseny Contra: Negre oxirón

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica