Productes

Cartellera UM 2 cares


MATERIAL: Plafó d’alumini de 3mm per retolar les dues cares. Sistema subjecció al suport amb grapa d’extrusió d’alumini anoditzades o lacades

IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció anti-graffiti dues cares

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats pel client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

SUPORTS: Suport de fusta tractada amb autoclau nivell 4 amb sals hidrosolubles de 100 Ø x2500. Certificat de tala controlada FSC
COLOR ACABAT: Grapes oxirón negre

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica