Productes

Cartellera MG 1 cara


MATERIAL: Cartellera de perfil d'alumini extrusionat de 25 mm lacat amb polièster. Plafó de planxa galvanitzada lacada amb polièster. Subjectada als suports mecànicament amb grapes galvanitzades posteriors

IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció anti-graffiti una cara.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats pel client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

SUPORTS: Suport de fusta tractada amb autoclau nivell 4 amb sals hidrosolubles de 120 Ø x2500. Certificat de tala controlada FSC.

COLOR ACABAT: Negre oxirón (altres colors consultar)

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica