Productes

Cartellera MG 2 cares


MATERIAL: Cartellera de perfil alumini extrusionat de 25 mm lacat amb polièster. Doble plafó de planxa galvanitzada per poder retolar cada cara. Sistema subjecció als suports amb grapes laterals d’extrusió d’alumini lacades

IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció anti-graffiti dues cares

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats pel client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

SUPORTS: Suport de fusta tractada amb autoclau nivell 4 amb sals hidrosolubles de 120 Ø x2500. Certificat de tala controlada FSC

COLOR ACABAT: Negre oxirón (altres colors consultar)

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica