Productes

Panoràmica Òxid


MATERIAL: Placa d’acer de 8mm tractada i pintada amb polièster curat a 180º Suports d’estructura d’alumini soldats de 4 mm de gruix pintats amb polièster curat a 180º Sobre de planxa per la gràfica

IMPRESSIÓ: Impressió digital directe i envernissada amb polièster curat a 180º

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

COLOR ACAVAT: Corten (altres colors consultar)

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica