Productes

Insitu paret mòdul + contra


MATERIAL: Mòdul de planxa d'alumini de 1.5 mm pintat amb polièster curat a 180º i contra per subjecció.

IMPRESSIÓ: Impressió directa i envernissada amb polièster curat a 180º.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

COLOR ACABAT: Segons disseny.

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica